Juridiskais nodrošinājums:

Līgumu, prasību, sūdzību, iesniegumu sastādīšana, bezmaksas konsultācijas, pilna informācijas ievākšana par darījumu un partneriem.

 Parādu piedziņa (sākuma datu ievākšana par parādnieku un datu nodošana pasūtītājam, bezmaksas konsultācija par labāko rīcības variantu un firmas iespējām konkrētajā gadījumā).

Parādu piedziņas darbība norit pārrunu ceļā, kas ir pati efektīvākā metode, jo ir pielietojama psiholoģiskā kompresija un metode ir pilnīgā likumīga! Tiesvedība netiek pielietota! Krāpšanas gadījumos papildus sastādām iesniegumus tiesībsargājošajos orgānos, ja klients uzskata to par vajadzīgu.

 Konflikta situāciju risināšana

Pie laulības šķiršanas, ģimenes konfliktu, cīņā ar vardarbību ģimenēs (ir speciāli izstrādāta programma problēmas likvidēšanai), kā arī konfliktsituāciju atrisināšanu starp firmu un nekustama īpašuma līdzīpašniekiem.

Nepieciešamības gadījumā veicam informācijas ievākšanas pasākumus.

 Juridisku un fizisku personu interešu pārstāvniecība valsts iestādēs  (tajā skaitā policijā, prokuratūrā, tiesās).

Pašvaldībās, nepieciešamo prasību, sūdzību un iesniegumu, līgumu un iekšējo instrukciju sastādīšana. Bezmaksas konsultācijas! Konsultācijas krimināl, civiltiesiskajā un adminstratīvajos likumos. Visās pasaules valstīs tiek veikta cieša sadarbība ar juristiem, advokātiem, detektīviem, kā arī ar tiesībsargājošajiem orgāniem.

Mums ir ļoti laba sadarbība ar presi, masu mēdijiem, interneta portāliem.