Detektīva pakalpojumi:

- sevī ietver mērķtiecīga informācijas ievākšana un nestandarta situāciju risināšana, kā arī SIA „Rīgas Detektīvu Aģentūra” ir iekļāvusi tādu pakalpojumu spektru kā cīņa ar vardarbību ģimenēs un parādu piedziņa. Absolūti visi SIA „Rīgas Detektīvu Aģentūra” ienākošie pasūtījumi ir nestandarta un nav līdzīgi cits citam..

 Informācijas un raksturojošo datu ievākšana par juridiskām un privātpersonām pēc pieraksta, darba, dzīvesvietas vai citām adresēm:

- Cilvēka dzīvesveida un kontaktpersonu noteikšana.

- Kredītvēstures datu ievākšana, maksātspējas datu ievākšana, informācija par īpašumiem- kustamajiem un nekustamajiem, dalība biznesā, oficiālā darba vieta, algas lielums, biznesa reputācija, gada bilance

 - Tiek pielietota parādu piedziņā, īpašuma dalīšanas prāvās, pirms līgumu par materiālu atbildību noslēgšanas.

 BEZ VĒSTS PAZUDUŠO UN PERSONU, KAS SLĒPJAS MEKLĒŠANA PA VISU PASAULI.

 Bērna kontaktu izzināšana, lai nepieļautu viņa nonākšanu nelabvēlīgā kompānijā.

 Noskaidrojam, vai tiek lietotas narkotiskās vielas.

 Bērna dzīvesveida noskaidrošana, apkārtējā vides un draugu raksturojums.

 bērna nogādāšana mājās, ja tas nonācis sliktā sabiedrībā.

 bērna izsekošana ar mobilā telefona palīdzību (atbalsta visi telefonu modeļi)

 Dažādu spiegošanas un novērošanas ierīču atklāšana, datortehnika pārbaude pret spiegu-programmatūru.

 Noskaidrosim, vai Jūs tiekat novērots.

  Personāla un kandidātu pārbaude uz amatiem, kuriem nepieciešama īpaša bārbaude.

  Notikumu izmeklēšana.

  Darījumu pārbaude.

  Vainīgo personu atrašana, kuras ir izdarījušas noziegumu, papildus pierādījumu ievākšana.

  Konsultācijas drošības jautājumu sfērā.

  Informatīvais drošības nodrošinājums biznesā(darījumu izlūkdarbība/pretizlūkošana- mērķtiecīga interesējošās informācijas ievākšana, apstrāde, analīze).

Kā arī:

- Vardarbības ģimenēs novēršanas programma.

- Parādu piedziņa.

- Starptautiskā cilvēku meklēšana (apmaldījušos, nelabā situācija nonākuši ārvalstīs), psiholoģiskā rehabilitācija atgriežoties Latvijā.

- Starptautisko izmeklēšanu rezultāti (krimināllietās, civillietās, administratīvas lietās).

Tāpat arī piedāvājam visu detektīvdarbības iespēju klāstu visās pasaules valstīs, likumdošanas ietvaros.

Mums ir laba sadarbība ar presi, masu mēdijiem un interneta portāliem!

MUMS NEEKSISTĒ ROBEŽAS!!!

Sākot ar 2009. gada 18. decembri SIA "Rīgas Detektīvu Aģentūra" Starptautiskās Detektīvu Federācijas sastāvā (IIB).

  Piedāvājam šantāžas un draudu nestandarta situāciju nestandarta risināšanu LATVIJAS LIKUMDOŠANAS IETVAROS

 Precoties ar citas valsts pilsoni, nepieciešams zināt, kas viņš ir un ko no viņa gaidīt, tā kā ārzemnieki bieži apmāna mūsu meitenes. Tāpēc lai mierīgu sirdi apprecētos ar ārzemnieku, uzticiet to problēmu mums! Nedēļas laikā mēs Jums sniegsim informāciju par to cilvēku, ar kuru Jūs plānojat savu nākotni!

  Tas pats attiecas uz darbāiekārtošanos ārzemēs, uzziniet visu par Jums interesējošo firmu, kurā Jūs plānojiet strādāt, un arī par to firmu, kura Jums piedāvā šo darbu.

  Tāpat piedāvājam papildus iespējas likumdošanas ietvaros.

Visas konsultācijas ir bez maksas!

Strādājam 24h diennaktī!

Klienta interesēs mēs ieturam konfidencialitāti un brīdinam par mūsu iespējām jau sākumā! Pārstāvam intereses visās valsts instancēs, sastādam prasības, sūdzības, iesniegumus policijai, prokuratūrai, tiesām.

Piesaistam reklāmas menedžerus, mūsu pakalpojumu starpniekus.

Garantējam 10-20% par peļņu no katra piesaistītā klienta!

Periodiski atjaunojam. darbinieku sastāvu, talantīgie paliek ar mums!