SIA "Rīgas Detektīvu Aģntūra" piedāvā jaunu pakalpojumu -
Jūsu bērna kontaktu un laika pavadīšanas izsekošana!

 Palīdzība tiek sniegta arī pārrunās ar Jūsu bērnu, lai novērstu problēmsituāciju rašanos!

Vērsieties pie mums!

Konsultācijas notiek personīgi!

Tālrunis: +37126065555